Tuesday, March 28, 2006


Детайлен "разрез" на йога

Думата йога е сходна по значение на unio mystika в немската мистика, което означава мистичното съединяване на човешката душа с душата на Всемира. Разликата с немската мистика се състои в това, че докато немските мистици търсят Бога, то Йога е атеистична. Приликата е в това, че човек сам се спасява. Човек се стреми да достигне до своето висше " Аз " посредством множество пречистващи го упражнения. Това висше или истинско " Аз " е част от най- висшето, или космическото " Аз ". Йога нарича този процес: selfrealisation, или самоосъществяване( самореализация ).
Според това учение всеки човек има една духовна и една психична природа, като двете са в постоянна борба за надмощие. Хармония между тези две човешки природи може да се достигне, чрез психологични и физически упражнения.
Висшето " Аз " всемогъщо, всезнаещо, вездесъщо, трансцендентно, иманентно, няма начало или край, не се ражда, нито умира.
Йога обхваща и дава завършен вид на всички клонове на физиката и метафизиката. Тя е синтеза на физичните и метафизичните вселени.
Повечето йога системи могат да бъдат разделени на 4 степени:
1. Лечебна гимнастика, дихателни упражнения, упражнения за отпускане, концентрация, съзерцание, медитация, автогенен тренинг.
2. Обхваща владеенето на подсъзнанието, контролиране и направление на висцералната нервна система, която командва вътрешните органи.
3. Владеене на природните сили, т. е. освобождаване например на огромно количество топлинна енергия и др. подобни.
4. Владеене на магьосничество и космични сили, т. е. практикуването на всички спиритистки и магьоснически феномени, владеят транса, материализирането на нематериални неща, странстването на душата, телекинезата и др.

0 Коментари:

Post a Comment

<< Home